Max, hoe?

Een goede samenwerking en een optimaal resultaat bereiken we samen, stap voor stap.

Stap 1

Een goed gesprek, da’s fundamenteel

Tijdens een verkennend gesprek gaan we op zoek naar je verwachtingen. Om een goed antwoord te kunnen bieden, moeten we immers vragen stellen. En ook jou, het bedrijf, het project, onszelf, … in vraag durven stellen. Enkel zo kunnen de fundamenten worden gelegd voor een constructieve samenwerking.

Stap 2

Van Actieplan en Budget…

Vervolgens gaan we dieper in op de vraag of probleemstelling en proberen deze te kaderen. Hebben we nog input nodig, koppelen we graag terug. Na een analyse van de vraag, formuleren we een voorstel in lijn met de verwachtingen en beschikbare middelen.

Stap 3

…tot Creatie. Het ABC van een mooi project

Na bespreking, eventuele bijsturing en goedkeuring van het actieplan wordt – al dan niet parallel – overgegaan tot creatie. In deze fase vragen wij – afhankelijk van de omvang van het project en het reeds gerealiseerde werk – een voorschot van 30%.

Stap 4

En dan… Actie, reactie en implementatie

Eens de aanzet tot het creatieve werk is goedgekeurd, gaan we over tot verdere actie. Vanaf hier start de volledige roll-out van het communicatietraject en worden de verschillende middelen gerealiseerd.

Stap 5

Het noodzakelijke kwaad… Facturatie

Eens het project is afgewerkt, maken wij de factuur voor het restbedrag van 70% op. Uiteraard met respect voor de gemaakte afspraken.

Stap 6

Het woord is aan jou… Evaluatie

Nu is het onze beurt om jou te bevragen. Ben je tevreden ? Wat is de next step ? Kunnen wij nog iets voor jou betekenen. MAXimale tevredenheid is ons doel.